Your support unlocks Africa’s abundant resources for her most vulnerable people.

Hvor vi arbeider

Vi elsker dette stedet og vi elsker vårt folk. Afrika er vårt hjem, og vi vet hva som må til for at vi skal få se det blomstre.

Gjennom innovative løsninger arbeider vi med lokalsamfunn og gjenskaper miljøet som enhver afrikaner trenger for å trives og utvikle seg. Løsningene våre er av en slik operasjonell størrelse at de konkurrerer med noen av de største distribusjonsnettverkene i verden.

01. Angola

Angola er et av Afrikas mest ressursrike land. Allikevel har to tredeler av befolkningen mindre enn to dollar per dag å overleve på. De får ikke glede av ressursene. I tillegg har landet høy barnedødelighet, liten tilgang til rent vann og sanitæranlegg, høy grad av analfabetisme, og nå står de overfor sin verste tørke på 40 år.  

Den verste tørken på 40 år gjør at vi hjelper til med terapeutisk mating og gir matforsyninger til samfunn som lider etter enda en tapt innhøstning.

Vi sørger for trygt, rent, livgivende vann ved å bore nye brønner eller ved å reparere allerede eksisterende vannkilder. Vi underviser og lærer opp samfunn i gode hygienevaner for å forebygge sykdommer, underernæring og til og med død. Lokalsamfunnene blir også utdannet i klimasmarte måter å konservere vann på.  

I samarbeid med lokale underernæringsklinikker og poliklinikker kartlegger vi feilernæring, sørger for terapeutisk melk, terapeutisk mat, vitaminer, ormekurer og vaksinasjoner i tillegg til å lære opp medisinsk personell, mødre og omsorgsgivere i grunnleggende helse-, omsorgs- og ernæringspraksis. 

Vi samarbeider med lokale skoler for å motivere og øke fremmøtet til skolen ved å sørge for skolemåltider til elever. Under spesielle forhold, som Covid-19, har vi laget matpakker til elevene og deres familier som de kunne hente. For tiden gjennomfører vi kurs i datakompetanse og underviser i vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk der vi bruker LEGO Six Bricks-metodikk. 

Sammen med våre lokalsamfunn bygger vi skoler og kommunale grønnsakshager. Vi lærer opp mennesker til å ta vare på og utvikle dem. Dette sikrer familier en kilde til næringsrik mat og inntekter fra salg av overskuddet. I 2021 ble det høstet rundt 300 kg med store hodekål, grønn paprika og løk bare i skolehagene.  

Et blikk på Angola i 2021

Mennesker nådd
985,626
Måltider servert
7,443,500
Rent vann
954,062
Brønner boret
100

02. Mosambik

Selv om landet er velsignet med rikelig med dyrkbar mark, vann, energi og mineralressurser, kjemper Mosambik fremdeles med militære opprør i deler av den gassrike provinsen Cabo-Delgado. Man estimerer at tre millioner mennesker over hele landet vil oppleve stor usikkerhet i tilgang på mat på grunn av effekten av konflikter, klimasjokk og økonomisk usikkerhet i kombinasjon.   

Landet er stadig blitt rammet av naturkatastrofer og lider under konflikten som blusset opp i den nordre provinsen Cabo Delgado. Vi står skulder ved skulder med våre lokalsamfunn her, og hjelper med livreddende vann, mat, tilfluktssteder, latriner, fasiliteter for å kunne ta et bad og andre nødvendigheter.  

Vi sørger for trygt, rent, livgivende vann ved å bore nye brønner eller ved å reparere allerede eksisterende vannkilder. Vi underviser og lærer opp samfunn i gode hygienevaner for å forebygge sykdommer, underernæring og til og med død. Lokalsamfunnene blir også utdannet i klimasmarte måter å konservere vann på. 

Vi har bygget opp og holdt på med kommunalt jordbruk i lang tid. Gjennom dette arbeidet fokuserer vi på et variert kosthold og serverer friske grønnsaker til barnas måltider, grønnsaker som er dyrket av kommende gårdbrukere. Vi gir også opplæring i mathygiene, tilberedning og konservering for å forbedre ernæringen.   

Vi samarbeider med lokale skoler for å motivere og styrke oppmøtet til undervisningen ved å sørge for daglige måltider til elevene. Disse måltidene blir beriket med frukt og grønnsaker som er dyrket ved våre lokale gårder og drivhus. Vi forbedrer også klasserom og skolers infrastruktur gjennom såkalte “makeovers”. 

Ved hjelp av demonstrasjons-jordstykker trener vi småbønder i klimasmarte metoder og hjelper med frø, redskaper og til og med buskap. Våre lokale gårder og drivhus tilfører skoler og lokalsamfunn med næringsrike grønnsaker.  

Vi styrker og selvstendiggjør småbønder ved å oppmuntre og legge til rette for vekst, og ved å knytte dem til lokale markeder og skoler.  

Et blikk på Mosambik i 2021

Mennesker nådd
628,494
Måltider servert
903,330
Rent vann
354,857
Grønnsakshager
25,449

03. Rwanda

Rwandas økonomi ble hardt rammet av folkemordet i 1994. Mange liv gikk tapt, infrastrukturen ble ikke vedlikeholdt, det var plyndringer og viktige avlinger ble forsømt. Dette resulterte i en stor nedgang i landets økonomi og ødela dets evne til å tiltrekke seg private og eksterne investorer.  

I tiden etter folkemordet i 1994 har landet fått nødhjelp og hatt en periode av gjenreisning. Gjennom denne tiden har Rwanda oppnådd stor sosio-økonomisk vekst. Vi er glade for å si at vi ikke har behøvd å gjennomføre nødhjelpsoperasjoner i landet siden dette.  

Til tross for relativt stabil økonomisk vekst, finnes det “lommer” av fattigdom, særlig i landsbystrøk. Her er hygienen dårlig og det er vanskelig å få tak i rent vann, derfor forekommer diaré og lungebetennelse hyppig. Vi holder på med å undersøke lokalsamfunnene for å kunne etablere den rette hjelpen. 

Gjennom førskoler i landsbyene, eller sentre for tidlig barndomsutvikling, lærer vi foreldre gode rutiner i ernæring og helse, i tillegg til at vi lærer dem hvordan de kan dyrke næringsrike grønnsaker som kan berike kostholdet deres. 

Mange barn kommer fra lavtutdannede eller analfabetiske hjem som ikke sender barna sine på skolen. Vi holder på med å undersøke lokalsamfunnene for å kunne etablere den rette hjelpen. 

Vi støtter utdanningen til studenter ved Fred Nkunda Life Centre, der de lærer seg den yrkesfaglig kompetanse som de trenger for å skaffe seg en jobb når de er ferdige med utdanningen. Vi bruker små åkre og lærer opp lokalsamfunnene i innovativt jordbruk for å sikre familier en kilde til næringsrik mat og inntekt fra salg av overskuddet.  

Vi utdanner lokalsamfunn i landsby-sparing og lånegrupper; medlemsdrevne mikrofinans-grupper som gjør det mulig å spare og å ta opp lån med lavt innskudd. Vi hjelper dem også med å finne grupper og nettverk så de kan delta i bærekraftige økonomiske aktiviteter.  

Et blikk på Rwanda i 2021

Mennesker nådd
3,000
Måltider servert
2,250
Yrkesutdanning
649
Jordbruk
1000

04. Sør-Afrika

Sør-Afrika har gjort betydelige fremskritt for å forbedre levekårene til innbyggerne siden overgangen til demokrati på midten av 1990-tallet. Men over halvparten av befolkningen lever fremdeles i fattigdom. Rundt 30% er arbeidsledige, og Sør-Afrika er et av de landene som vedvarer med å ha størst ulikheter mellom rik og fattig.

For å hjelpe lokalsamfunnene våre gjennom nedstengningen under Covid-19-pandemien, utviklet vi et digitalt kupongsystem som verktøy for sikker og effektiv distribusjon av matkurver. Denne innovasjonen tok vi videre og brukte i vår innsats for å hjelpe de som led enorme tap som følge av voldelige opptøyer. Klimaendringer har resultert i branner og nylig i flom, og der har vi vært på plass med hjelp.

Her har vi for det meste fokusert på førskolene, eller sentre for tidlig barndomsutvikling, hvor vi utbedrer badene deres, trener dem i god hygieneskikk og installerer regnvannstanker for effektiv bruk av vann.

Vi utfører regelmessig underernærings-undersøkelser for å identifisere barn som trenger ernæringstiltak. Vi deler ut svært næringsrike måltider gjennom førskoler, eller sentre for tidlig barndomsutvikling, som har vist seg å forbedre barnas hud, energinivå og konsentrasjonsevne.

I samarbeid med våre lokale førskoler, eller sentre for tidlig barndomsutvikling, oppmuntrer vi til oppmøte og øker antall fremmøtte elever ved å tilby et næringsrikt måltid hver dag. Vi har også som mål å gjøre miljøet mer gunstig for trygg læring og lek gjennom lærerutdanning, hygieneopplæring og forbedringer av deres infrastruktur.

En av måtene vi kan hjelpe lokalsamfunnene våre til å bli mer matsikre på, er ved å etablere felleshager og gi landbruksopplæring til de lokale. Disse kan også dra nytte av inntektene fra eventuelle overskuddsprodukter som kan selges. Ved å gi mat til førskoler, eller sentre for tidlige barndomsutvikling, kan eierne reinvestere i sentrene eller tjene ekstra inntekter som styrker økonomien.

Vi bistår eierne av førskolene, eller sentrene for tidlig barndomsutvikling, som vi samarbeider med, slik at de kan drive suksessrike bedrifter og få nok inntekter til å ansette andre fra lokalbefolkningen. Vi bistår også med koblinger til matmarkedet for småskalabøndene vi utdanner, slik at de kan få inntekt fra overskuddet av det de dyrker.

Et blikk på Sør-Afrika i 2021

Mennesker nådd
397,458
Måltider servert
2,615,314
Rent vann
53,584
Kupong-måltider
3,083,603

05. Sør-Sudan

Til tross for at landet oppnådde selvstendighet i 2011, er Sør-Sudan fortsatt i humanitær krise som forsterkes av pågående interne konflikter, fordrivelse og eksterne omstendigheter. I 2022 ble det anslått at to tredjedeler av Sør-Sudans befolkning har behov for humanitær hjelp.

Ekstrem politisk ustabilitet, stammekonflikter og naturkatastrofer har fått oss til å samarbeide med lokalsamfunnene våre for å skaffe vann, mat, husly og andre nødvendigheter.

Vi sørger for trygt, rent vann for å opprettholde liv. Vi borer nye borehull eller rehabiliterer eksisterende brønner, og gir opplæring i god hygienepraksis for å forhindre sykdom, underernæring og til og med død. Vi bruker initiativer i lokalsamfunnene og hjelper familier med å bygge toaletter, skaffe såpe og håndvaskstasjoner. Vi utdanner familier om vannrensing ved å bruke Aqua Tab og PUR der det er mulig, og lærer lokalsamfunn klimasmarte måter for å spare vann og miljø, som å bruke vannpumper drevet av solenergi i felleshagene våre.

I samarbeid med lokale underernæringsklinikker og poliklinikker kartlegger vi underernæring og malaria, gir terapeutisk melk, terapeutisk mat, vitaminer, ormekurer og vaksiner, samt opplæring for medisinsk personell, mødre og omsorgspersoner i viktig helse-, hygiene-, sanitær- og ernæringspraksis. I noen områder engasjerer vi kvinner i lokale jordbruksprosjekter for å forbedre deres tilgang til næring.

Vi samarbeider med lokale skoler for å oppmuntre og øke oppmøtet av elever ved å tilby dem daglige måltider. For å gjøre maten mer tilgjengelig bygger vi lagerboder og kokemuligheter også på skolene. Ved å dyrke skolehager utdanner vi barn i landbruk og ernæring og bruker skolemiljøet som en kanal for å gi dem ormekurtabletter og vitamintilskudd.

Ved å trene samfunnene våre i landbruk og gi tilskudd som frø og verktøy og til og med fiskesett, vet vi at folk umiddelbart kan begynne å jobbe og sikre familiene sine med en kilde til næringsrik mat og en inntekt ved å selge overskuddsprodukter. Vi engasjerer enkeltpersoner i prosjekter som vil være til nytte for dem og deres lokalsamfunn, som å bygge flombeskyttelse og veier, i bytte mot penger. Disse aktivitetene hjelper ofte de som har blitt fordrevet på grunn av vold eller naturkatastrofer med å komme seg på beina igjen.

Vi legger til rette for koblinger til markeder for de som deltar i våre felleshageprosjekter, slik at de drar nytte også av overskuddet. Vi fokuserer på marginaliserte grupper som kvinner og ungdom og søker etter partnerskap som vil gagne deres virksomheter.

Et blikk på Sør-Sudan i 2021

Mennesker nådd
547,529
Måltider servert
253,524
Rent vann
329,529
Underernæring
10,011

06. Uganda

Konflikter i Ugandas omkringliggende land har ført til en tilstrømning av flyktninger, og situasjonen omtales ofte som en flyktningkrise. Landets sentrale beliggenhet og ugandisk generøsitet fungerer som en inngangsport til de som unnflyr grusomheter i livet de har etterlatt seg, på jakt etter en ny og verdig begynnelse.

Vi jobber med flyktninger, ofte traumatisert av å måtte flykte fra hjemmene sine i Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og omegn, og bistår med måltider og hygieneprodukter til de som kommer til flyktningleirer.

Vi gir flyktninger og vertssamfunn trygt, rent vann for å opprettholde liv, enten det er ved boring av borehull eller rehabilitering av eksisterende brønner. Vi gir dem hygienesett og opplæring i hygienepraksis for å forhindre sykdom, underernæring og til og med død. Vi sikrer også klimasmarte løsninger for å spare vann og miljø, som bruk av fotpedalvanning på våre felles jordbruksblokker.

Det å engasjere flyktninger og vertssamfunn til å produsere næringsrik frukt og grønnsaker, gir et næringsrikt mangfold i kostholdet deres (de fleste humanitære matrasjoner er mais og tørre bønner). Hagearbeid har vist seg å lindre traumer, så fordelene er større enn bare å gi god ernæring – det forbedrer også den mentale helsen til brukerne.

I tillegg til å trene flyktninger og vertssamfunn i landbruk og hygiene, fokuserer vi sterkt på å fremme fredelig sameksistens mellom flyktninger og vertssamfunnet gjennom felles utdanningsprogrammer. Ved å dyrke skolehager utdanner vi barn i landbruk og ernæring.

Vi tilbyr landbruksopplæring, inkludert konservering og frøhøsting, for å forberede for den tørre årstiden og fremtidig planting. Vi gir utstyr som frø, verktøy og vanningspumper til flyktninger og vertssamfunn, slik at folk umiddelbart kan komme på jobb og dra nytte av sine ferdigheter med en kilde til næringsrik mat og inntekt fra salg av overskuddsprodukter.

Vi utdanner flyktninger og vertssamfunn i temaer som landsbysparings- og lånegrupper; medlemsdrevne mikrofinansieringsgrupper som muliggjør sparing og opptak av lån til lav rente. Vi legger også til rette for at de kan finne grupper å bli med i som deltar i levedyktige økonomiske aktiviteter. Noen har blitt kornhandlere, husdyrbønder og forretningsfolk.

Et blikk på Uganda i 2021

Mennesker nådd
39,438
Distribusjon av grønnsaker
9,365
Rent vann
39,438
Jordbruk
30,195
TOP