Your support unlocks Africa’s abundant resources for her most vulnerable people.

Vårt arbeid

Drevet av en dyp kjærlighet til folket vårt, vil vi ikke slutte å jobbe før alle på kontinentet vårt har ressursene de trenger.

Våre dedikerte medarbeidere og partnere bor og arbeider i våre lokalsamfunn. Sammen med dem lytter vi til vårt folks prioriteringer, og sammen designer vi programmer som fører til endring.

01. Respons på krisesituasjoner

Ved naturkatastrofer og konflikter rykker vi ut.  Vi distribuerer hundretusenvis av kilo med mat, hygienepakker, ly og vann som gir hjelp til titusenvis av mennesker hvert år.

Levering av midlertidige vannforsyninger.

Matrasjoner deles ut til de mest utsatte. Bruk av digitale kupongsystemer for effektiv og sikker distribusjon.

Innkjøp og flytting og distribusjon av varer til rett tid inn i katastrofesonen - er en av de mest utfordrende aktivitetene under en katastrofe.

De som er berørt av katastrofen kan trenge nødly, hygienesett, medisinsk utstyr og mer.

Et blikk på krisehjelp gitt i 2021

Mennesker nådd
89,303
Leverte hygienepakker
23,768
Mat levert
196,273 kg
Levering av varer som ikke er matvarer
381 pakker

02. Å sørge for vann, sanitærforhold og hygiene (WASH)

Vi arbeider sammen med lokalsamfunnene våre for å gi dem tilgang til rent vann og sanitæranlegg. Ved å bore og rehabilitere brønner, ved å installere latriner og sørge for opplæring i hygiene holdt vi over 600.000 mennesker trygge og sykdomsfrie gjennom fjoråret.

Samfunn får nytt liv av en enkel vannbrønn! Disse brønnene er utstyrt med håndpumpe eller noen ganger solcelledrevet pumpe for maksimal effektivitet.

Sovende brønner blir så gode som nye bare de får rehabilitering.

Der boring ikke er mulig eller hensiktsmessig, er vannhøsting et klimasmart alternativ. Dette er spesielt nyttig på skoler for å gjennomføre grunnleggende hygiene- og hageprosjekter.

Å innføre sunne og hygieniske vaner bidrar til å beskytte lokalsamfunnene våre mot sykdom, underernæring og til og med død.

Mobile løsninger som Hippo-vannruller eller vannbiltransport (i nødstilfeller) kan brukes der det ikke finnes vann i nærheten og der andre løsninger ikke er tilgjengelige.

Et blikk på vann, sanitærforhold og hygiene i 2021

Mennesker nådd
606,162
Vannbrønner boret
64
Rehabiliterte brønner
40
Latriner installert
467

03. Generere matsikkerhet og levebrød

Vi nådde nesten en million mennesker ved å anlegge over 100 kommunale landbruksgårder. Vi trente opp bønder og utrustet dem med over 300.000 frø og redskaper i fjor alene. Slik skaper vi matsikkerhet og stabilt levebrød for vårt folk.

Der matsikkerheten er truet, samarbeider vi med lokalsamfunnene våre for å dele ut matrasjoner i en periode.

Vi lærer opp lokalsamfunnene våre i gårdbruk og gir starthjelp som frø og verktøy slik at de kan dyrke grønnsaker sammen og forsørge familiene sine, samt få inntekter ved å selge overskuddet.

Vi gir ferdighetstrening i blant annet landbruksarbeid og håndverksarbeid slik at folkene våre kan bruke ferdighetene til å finne inntektsgivende arbeid.

Vi tilbyr folk enten penger eller mat i bytte for å bygge goder som veier og flomvoller for å hjelpe samfunnet deres til å bli mer robust.

Å lære folk hvordan de kan øke verdien av råvarer – for eksempel ved å gjøre mais om til næringsrikt maismel – hjelper dem å få en bedre pris for varene sine.

Vi sikrer at småskalabønder får produktene sine til markeder ved å gi dem opplæring i dette og sette opp markedsboder.

Et blikk på matsikkerhet og levebrød

Mennesker nådd
712,498
Kommunale gårder
100
Trent i jordbruk
46,564
Mottatte redskaper og såkorn
305,996

04. Å fremme helse og ernæring

Vi redder utallige menneskeliv ved å kartlegge og behandle feilernæring, sørge for matrasjoner som folk kan ta med hjem, samt utdeling av vitaminer og markkurer. Dette gjør vi for å sikre at den neste generasjonen afrikanere er sunne og sterke.

Det gjøres undersøkelser for både moderat og alvorlig underernæring, samt for helsefarer som malaria og vitaminmangel, da disse forårsaker tilbakeslag i kampen mot underernæring.

Der det oppdages moderat underernæring, gir vi ekstra mat, for eksempel beriket grøt (en tykk, varm type mat som ligner på havregryn) eller ferske grønnsaker, til barn og familier.

Der det oppdages alvorlig underernæring, brukes terapeutisk melkeerstatning og bruksklar terapeutisk mat for å behandle barn.

Når pasienter ikke trenger å oppholde seg på en klinikk eller ikke har tilgang til en, behandles de som polikliniske pasienter og får terapeutisk mat og eventuelle medisiner de trenger.

Når pasienter er skrevet ut, men fortsatt trenger behandling, får de eller deres omsorgspersoner doser med terapeutisk mat og/eller melk for at de kan administrere dem hjemme.

Å gi folk vitaminer, vaksinasjoner og ormekurer forhindrer forverring av underernæring.

Å lære mødre og omsorgspersoner viktigheten av tilstrekkelig ernæring og å søke medisinsk hjelp når de oppdager symptomer, er avgjørende for å forebygge underernæring i lokalsamfunn.

Vi overvåker nøye barn under fem år og gravide og ammende mødre i klinikker og poliklinikker, samt ved utskrivning. Vi gir dem ernærings- og helseundervisning for å sikre at rehabiliterte individer ikke får tilbakefall.

Et blikk på helse og ernæring i 2021

Mennesker nådd
1,157,754
Behandlet for feilernæring
31,306
Individer kartlagt
317,785
Vitaminer og markkurer
176,141

05. Istandsettende utdanning

Gjennom å servere over femten millioner skolemåltider til hundretusenvis av barn, bearbeide skole-infrastruktur og skape over 200 skolehager bare i fjor, sikrer vi at våre barn forblir på skolen og går en lys framtid i møte.

Vi tilbyr et svært næringsrikt måltid til barn gjennom skoler eller førskoler. Dette for å øke tilstedeværelsen ved skolene og forbedre barnas evne til å lære.

I nødstilfeller, eller som et sikkerhetsnett for spesielt sårbare familier, sendes matrasjoner til barnets hjem.

Skolehager bidrar til skolematutdelingen vår ved å øke variasjonen og ernæringsmangfoldet i kostholdet gjennom grønnsakene vi dyrker sammen. De gir også et praktisk læringsrom rundt planting, høsting og ernæring.

Spesielle prosjekter gjør det mulig å forbedre infrastrukturen til skoler og førskoler, noe som skaper et trygt læringsmiljø for sårbare barn.

Et blikk på utdanning i 2021

Mennesker nådd
343,902
Forbedring av infrastruktur
11
Skolehager anlagt
246

06. Styrke økonomisk vekst

Å gi opplæring i forretningsføring og yrkesfag, tilby mentorskap, gårdsbaserte levebrødsaktiviteter og tilgang til lån og sparegrupper er bare noen av måtene vi styrker framtiden for Afrikas økonomi. Vi vil sikre vårt folks robusthet.

Ved nødstilfeller tilbyr vi opplæring for fordrevne lokalsamfunn i aktiviteter som raskt kan generere inntekt, som telefonladestasjoner eller frisørsalonger.

Vi legger til rette for forretningssparegrupper, hjelper folk med å få tilgang til bærekraftige mikrofinansieringsmuligheter og styrker koblinger mellom enkeltpersoner eller grupper og leverandører av finansielle tjenester.

Våre aktiviteter inkluderer markedsrelevant utdanning, yrkesopplæring og teknisk opplæring, gårdsbasert levebrød, økonomisk kompetanse og forsyning av investeringskapital.

Vi tilbyr bedriftslederopplæring og mentorskap, samt markedsrelevant yrkesopplæring, spesielt når det gjelder landbruk og SMB (Små- og Mellomstore Bedrifter)

Vi fremmer fellesskapsledede samarbeidsbevegelser som tjener alle i samfunnet, spesielt i situasjoner med flyktninger og vertssamfunn.

Et blikk på økonomisk styrking I 2021

Mennesker nådd
124,844
Felles jordbruk
52,323
Midler til verdiskaping
68,522
Landsbylån
1,620
TOP